Twój Kwiat Paproci

Zapraszamy wszystkich pozytywnie zakr?conych do podzielenia si? z nami swoimi wizjami Kwiatu Paproci. Ka?da z nich zostanie umieszczona w tym serwisie i je?li b?dzie taka potrzeba wykonamy dodatkowe zdj?cia oraz filmy aby przybli?y? wszystkim urok tego jedynego.

Czekamy na Wasze Kwiaty Paproci

Je?li chcecie aby Wasze prace znalaz?y si? pod naszymi skrzyd?ami to podsy?ajcie je na adresy podane w zak?adce Kontakt. W naszej galerii znajdzie si? miejsce dla wszystkich prac, tych realnych, namacalnych i tych wirtualnych. Kwiat Paproci mo?e przyj?? ró?n? posta?: opowiadania, rysunku, rze?by ale równie? mo?e to by? wyj?tkowe miejsce, które w?a?nie tak nazywacie. Nie ma znaczenia z jakiego jest materia?u i w jakiej zosta? stworzony technice. Równie dobrze mo?e to by? kompozycja ro?linna jaki i drewno, kamie?, metal, glina, plastik czy nawet lód.

W swojej kolekcji posiadam fragment meteorytu, który równie? mo?e mie? magiczn? moc. Gdy kamie? trafia w czyje? r?ce zawsze zadaj? to samo pytanie: czy wiesz co to takiego? Ró?ne s? odpowiedzi, cho? najcz??ciej wzruszaj? ramionami i dodaj? – „jaki? kamie?”. Jakie? zdziwienie nast?puje gdy o?wiadczam, ?e i owszem jest to kamie? ale NIE Z TEGO ?WIATA.
Wtedy zaczynaj? wyczuwa? jego moc…

Pami?tajcie aby ka?d? swoj? prac? starannie opisa?, nie zapominaj?c przy tym o przedstawieniu swojej osoby. Przyjmijmy zasad?: czym wi?cej tre?ci tym lepiej.

Logo serwisu KwiatPaproci.pl

Comments are closed.